HOME

NASZA DZIAŁALNOŚĆ
Działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego CEBAR - DG Sp. z o.o. będzie obejmować tworzenie koncepcji innowacyjnych produktów na rynku docelowym tj. urządzeń zawierających mieszanki gazogenerujące i technologii ich zastosowania w różnych branżach przemysłu.

Nasza siedziba będzie wyposażona w specjalne instalacje mające na celu usprawnienie i zabezpieczenie prac badawczo-rozwojowych: sygnalizacja przeciwpożarowa, system automatycznego gaszenia pożarów, system minimalizacji skutków nieprzewidzianych eksplozji, system wentylacyjny.

 

MY I ŚRODOWISKO NATURALNE
Nasza działalność ukierunkowana jest na minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne:

  • dążenie, aby wszystkie realizowane procesy i usługi wpisywały się w politykę zrównoważonego rozwoju;
  • unikanie stosowania substancji wybuchowych takich jak: trotyl, amonit, proch, piorunian rtęci czy azydek ołowiu w procesie prototypowania urządzenia gazogenerującego wpływających negatywnie na środowisko naturalne.
  • eliminowanie szkodliwych substancji rozpadu mieszanki chemicznej zdatnej do szybkiej samo rozpowszechniającej się transformacji chemicznej z wytworzeniem gazów o wysokiej temperaturze i ciśnieniu.

 

Większość obecnie stosowanych materiałów wybuchowych stanowią związki organiczne zawierające w cząsteczce ugrupowania atomów zwane eksplozoforami (np. -NO2, -ONO2, =C=N-, -O-O-, -O-O-O-, -C≡C) wpływające negatywnie na środowisko naturalne. Materiały wybuchowe mogą być też mieszaninami wybuchowymi, w skład których wchodzi zwykle jedna substancja bogata w tlen (tzw. nośnik tlenu) oraz substancje zawierające atomy łatwo ulegające utlenieniu. Ze względu na zastosowanie materiały wybuchowe dzieli się je na:

1) inicjujące - (detonatory), które są najbardziej czułe i łatwo ulegają detonacji, wymagają szczególnej ostrożności podczas transportu;
2) kruszące, o dużej sile wybuchu, używane np. w górnictwie, kamieniołomach, do produkcji pocisków, min itp., jak np. dynamit, trotyl, nitroceluloza;
3) miotające, które rozkładają się najwolniej i służą głównie do wyrzucenia pocisku, jak np. proch.

Opracowanie prototypów nowych produktów w postaci urządzeń zawierających mieszanki gazogenerujące uwzględnia dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego w wyniku wyeliminowania w procesie wytworzenia urządzeń do odspajania skał i burzeniu obiektów budowlanych silnych substancji wybuchowych
Ponadto zastosowanie innowacyjnych urządzeń gazogenerujących zmniejsza poziom hałasu w procesie kruszenia skały o 35% w stosunku do konwencjonalnych metod wybuchowych.
Poziom ekspozycji hałasu wynosi:

140 dB podczas kruszenia skał przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wybuchowych;

90 dB podczas kruszenia skał przy zastosowaniu urządzeń gazogenerujących.

Zastosowanie nowej technologii odłupywania skał i burzenia obiektów budowlanych wpływa na obniżenie odczuwalnego poziomu hałasu o 50 dB, czyli prawie 10 krotnie w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań takich jak np. amonit).

Powered by Flamingoo