Dopuszczenia i klasyfikacja produktu ROCKSPLITTER - Cebar-dg Sp. z o.o.; Nowe technologie- Nowe perspektywy

CEBAR-DG Sp. z o.o.
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

Produkt
DOPUSZCZENIA I KLASYFIKACJA
Certyfikat wydany przez Główny Instytut Górnictwa potwierdzający świadectwo badanla typu WE na nasz wyrób pirotechniczny ROCKSPLITTER
Karta oceny bezpieczeństwa produktu ROCKSPLITTER wydana przez Ministerstwo Gospodarki dopuszczająca wyrób do użytku, produkcji i transportu
Karta charakterystyki wyrobu pirotechnicznego ROCKSPLITTER zawierająca informacje o składzie, postępowaniu, ekologii
Koncesja nr B-036/2017 dla Spółki Cebar-dg na wytwarzenie i obrót materiałami wybuchowymi
Deklaracja zgodności wyrobu pirotechnicznego ROCKSPLITTER zawierająca dopuszczenia w zakresie wymagań bezpieczeństwa z Dyrektywą 93/15/WE
KRS: 0000375023
NIP: 1132823673
REGON: 142756067  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 10.023.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

+48 22 830 11 19
+48 603 081 733
+48 609 172 172
KRS: 0000375023
NIP: 1132823673
REGON: 142756067
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02 - 001 Warszawa
+48 22 830 11 19
biuro@cebar-dg.pl
Oddział produkcyjny
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
+48 603 081 733
+48 609 172 172
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02 - 001 Warszawa
+48 22 830 11 19
biuro@cebar-dg.pl

Oddział produkcyjny
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
+48 603 081 733
+48 609 172 172
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego