O nas - Cebar-dg Sp. z o.o.; Nowe technologie- Nowe perspektywy

CEBAR-DG Sp. z o.o.
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

O nas
NASZ CEL
Wytyczyliśmy sobie kierunek prowadzący nas w stronę  produktu najwyższej jakości,  mniejszych kosztów i  co najważniejsze ochrony środowiska naturalnego  w sposób zmniejszenia  ilości stosowanych w dniu dzisiejszym materiałów wybuchowych oraz innych technologii zanieczyszczających.
Rozwijając się prężnie  w wytyczonym   kierunku  tor przyprowadził nas w stronę innowacyjności w branży kamieniarskiej oraz budowlanej. Wynikiem prowadzonych  prac przez  doświadczoną załogę stworzonego działu B+R oraz fachową i energiczną kadrę zarządzająca został wynalazek, czyli  poszukiwane rozwiązanie techniczne problemu stanowiące realnie określony produkt zwany  ROCKSPLITTER-W-PW i chroniony znakem towarowym jak  równieź sposób wytwarzania oraz  stosowania  danego wytworu.
Szczegółowa analiza rynku, a także zakupione wyniki prac badawczo – rozwojowych od naszych partnerów biznesowych skłoniły spółkę do rozwoju na nowym polu – realizacji nastepnego etapu  projektu wdrożeniowego,  czyli wdrożenia do działalności gospodarczej w Polsce oraz na terenach UE innowacyjnej na skalę świata technologii.
Wdrożenie technologii zostalo możliwe wyłącznie w wyniku wniesienia nowoczesnego zespołu obiektów produkcyjnych i zaplecza socjalno – technicznego, nabycia innowacyjnych urządzeń technologicznych, rozwóju utworzonego  działu B+R oraz nawiązania zewnętrznej współpracy badawczej z jednostkami naukowymi, w tym zbudowania i utrzymania trwałych relacji z klientami. Jesteśmy pewni, że wkład twórczej myśli, profesjonalizm, entuzjazm i zdobywane doświadczenia przyniosą znakomite efekty w postaci produktu i usługi  precyzyjnie dostosowanych  do potrzeb i oczekiwań klientów.
KRS: 0000375023
NIP: 1132823673
REGON: 142756067  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 10.023.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

+48 22 830 11 19
+48 603 081 733
+48 609 172 172
KRS: 0000375023
NIP: 1132823673
REGON: 142756067
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02 - 001 Warszawa
+48 22 830 11 19
biuro@cebar-dg.pl
Oddział produkcyjny
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
+48 603 081 733
+48 609 172 172
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02 - 001 Warszawa
+48 22 830 11 19
biuro@cebar-dg.pl

Oddział produkcyjny
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
+48 603 081 733
+48 609 172 172
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego