Unia wspiera - Cebar-dg Sp. z o.o.; Nowe technologie- Nowe perspektywy

CEBAR-DG Sp. z o.o.
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
Centrum Badawczo Rozwojowe Dynamiki Gazów
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Menu główne:

UNIA WSPIERA
Przy realizacji projektów skorzystaliśmy ze wsparcia w ramach Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego
Przy realizacji projektów skorzystaliśmy ze wsparcia w ramach programu Innowacyjna Gospodarka
Nasza firma realizuje misję ciągłego rozwoju technologicznego. Przy wdrażaniu niektórych projektów korzystamy ze wsparcia Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy krótką informację o projektach naukowo-badawczych, które zrealizowaliśmy przy udziale środków z Unii Europejskiej.

1. „Opracowanie technologii odspajania skał mieszankami gazogenerującymi uwzględniającej uwarunkowania geologiczne Polski”.
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologij
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
Całkowity koszt realizacji Projektu : 4 273 644,00 PLN

2. „Wdrożenie wynalazku sposób i urządzenie gazoge nerujące do odspajania skał metodą niewybuchową
Oś priorytetowa 4.6 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Piłotaz: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
Całkowity koszt realizacji Projektu: 27 076 728,00 PLN

3. „Opracowanie technologii zastosowania mieszanek gazogenerujących w przemyśle wydobywczym gazu łupkowego oraz ropy naftowej
Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologij
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
Całkowity koszt realizacji Projektu : 5 450 730,00 PLN

4. „Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Cebar- DG na rynku międzynarodowym dzięki opracowaniu nowego wyrobu”, „Rozwój spółki Cebar-DG w zakresie stosowania technologicznie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o wprowadzenie nowego wyrobu
Program wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2014, 2015
Całkowity koszt realizacji Projektu :  192 000,00 PLN

5. „Rozszerzenie ochrony wynalazku "Sposób odspajania monolitu od masywu skalnego o zróżnicowanej zwięzłości, rozdzielenia monolitów na sekcje i bloki, zwłaszcza w terenach wrażliwych sejsmicznie oraz rozłupywania bloków betonowych i urządzanie gazogenerujące do stosowania tego sposobu" na 11 państw europejskich”
Działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”
Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 137 217,23 PLN

KRS: 0000375023
NIP: 1132823673
REGON: 142756067  
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 10.023.000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

+48 22 830 11 19
+48 603 081 733
+48 609 172 172
KRS: 0000375023
NIP: 1132823673
REGON: 142756067
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02 - 001 Warszawa
+48 22 830 11 19
biuro@cebar-dg.pl
Oddział produkcyjny
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
+48 603 081 733
+48 609 172 172
CEBAR-DG Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02 - 001 Warszawa
+48 22 830 11 19
biuro@cebar-dg.pl

Oddział produkcyjny
ul. Sielecka 63
42-500 Będzin
+48 603 081 733
+48 609 172 172
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego